CROSSKART I SVERIGE

NEZ-TÄVLINGEN I RIGA UPPSKJUTEN

NEZ-tävlingen i Riga är uppskjuten till 4-5 juli p g a coronaviruset
Nu kan man anmäla sig till NEZ tävlingen i Arboga den 8-9 augusti.