CROSSKART I SVERIGE

CROSSKART XTREMES DELTAGANDE I SUPERCUPEN

I supercupen sker tidtagning med transponder. Varje förare ansvarar för att ha en egen fungerande transponder monterad på sitt fordon.                                                                                                                                                                                                                                                             

Transponder kan hyras genom:

 

NGH Trading

nghtrading.se

070-843 43 68

Rallycross och Crosskartutskottet