CROSSKART I SVERIGE

INFORMATION ANGÅENDE LJUDET I CROSSKART

Crosskartutskottet har från många arrangörer och publik fått påpekande om att vi har väldigt högt ljud i våra bilar. Därför måste alla hjälpas åt och göra något åt ljudet påsina crosskartar, detta gäller alla klasser. Utskottet har nu i Xtremeklassen öppnat för att ljuddämparen får gå utanför maxmåttet för att hjälpa er att montera en större ljuddämpare eller lägga ljudämparsystemet på tvären bak. Det kommer att göras ljudmätningar på alla SM-tävlingar under 2019. Crosskartutskottet vädjar till samtliga crosskartförare ute i landet att ta detta på fullt allvar.

Utskottet