CROSSKART I SVERIGE

ANGÅENDE KONTROLLER AV PLOMBERADE MOTORER

Två av tre motorer är nu kontrollerade och inga avvikelser från original finns. Motor nummer tre kommer att kontrolleras så fort tid finns. Resultatlistan är fortfarande preliminär tills det att den sista motorn är kontrollerad.

24/7 2018, Utskottet