CROSSKART I SVERIGE

NYTT PRELIMINÄRT RESULTAT I XTREME

Tävlingsledningen har efter samråd med SBF Juridiska beslutat att återinsätta startnummer 20 och 69 på de platser de fick i respektive final. Anledningen till att de återinsätts är att Parc Fermé var öppnad när beslutet delgavs de två tävlande.

Plomberingen på de tre motorerna kvarstår som innan. Därav är resultatlistan fortfarande preliminär.

Utskottet