CROSSKART I SVERIGE

NY LEDAMOT I CROSSKARTUTSKOTTET

Vi hälsar Evert Nilsson välkommen som ny ledamot i Crosskartutskottet. Hans uppgifter i utskottet kommer att vara tekniska frågor.

Håkan Persson