CROSSKART I SVERIGE

FÖRÄNDRINGAR I REGELVERK 2017

Nedan finns förändringar i regelverk till 2017. Frågor om tävlingsregler svarar Håkan Persson och Stefan Lundgren svarar på tekniska frågor.

Tekniska förändringar

Ändringar i SM-reglementet

Ändringar i tävlingsreglementet

Ändringar i Xtreme

Utskottet