CROSSKART I SVERIGE

NY SM-KLASS I CROSSKART

Från 2017 utökas antalet klasser i SM då Crosskart Xtreme får SM-status

Utskottet

Ny SM-klass 2017